Arkiv 2022

COUNTERPOINTING at Tegen2 and KHIMAIRA 14-17 januari 2022

Installation och filmer Lisskulla Moltke-Hoff
Katt Hernandez, Eva Lindal, Anna Lindal violiner


Visuell och musikalisk kontrapunkt är ett större samarbetsprojekt mellan konstnären Lisskulla Moltke-Hoff och musikerna Anna Lindal, Katt Hernandez och Biliana Voutchkova. På grund av den rådande situationen ersätts Biliana Voutchkova vid dessa framträdanden av Eva Lindal, violinist.

Vid projektets början för två år sedan använde sig Lisskulla Moltke Hoff av frågor till I Ching (Förvandlingarnas bok) inför det interdisciplinära arbete som gruppen stod inför. I Ching är det äldsta verket i kinesisk klassisk litteratur och i sin nuvarande form härstammar det från 200-talet f Kr. Boken baseras på principen att människan och den kosmiska och jordiska miljön utgör en växelverkande enhet, ett centralt verk i daoistisk och konfuciansk filosofi och används som en allmän visdomsbok. I Ching har som filosofisk visdomsbok attraherat både psykoanalytiker, författare, musiker och konstnärer. Boken erbjuder metoder för utforskandet av komposition, improvisation, slump och rörelse. Carl Jung använde I Ching som metod för att utforska det omedvetna och John Cage använde den som kompositionsmetod under större delen av sitt liv. Lisskulla Moltke-Hoff har använt I Ching som ett orakel utifrån frågor som varje deltagare i gruppen ställt. Tio hexagram (sexhörningar) utgör svaren till dessa frågor och bildar utgångspunkt för den visuella delen av samarbetet. Partituren har skapats utifrån lager av filmer, bilder och performances från Lisskullas tidigare arbeten. Musikerna relaterar till bilderna som ett rumsligt partitur som i en improvisatorisk akt ersätter den traditionella notskriften. Detta gäller också skulpturen Estela och filmen Svavel.

 

Kontrapunkt är en musikalisk teknik för att skapa mångstämmighet (polyfoni) genom att sätta samman flera helt självständiga stämmor. Den bygger ofta på att varje stämma har sin egen linje, sin röst, sitt uttryck. I det här konstnärliga projektet bildar det visuella också ett eget parti som bjuder motstånd och ger avstamp för de musikaliska stämmorna för att bilda en polyfoni. Musikerna skapar distinkta egna stämmor, samtidigt som de lyssnar in helheten - med varandra, bilderna och rummet.

 

Genom användandet av I Ching tillåts Lisskulla Moltke-Hoff gå tillbaka i sin konstnärliga praktik som sträcker sig över fem decennier. Med material som film, fotografi, textil, måleri och installation – utövar hon nu tvärkonstnärliga projekt i samarbete med musiker och dansare till en flerstämmig storyboard som i rummet formar ett abstrakt bildlandskap, och som avstamp för nya musikaliska tolkningar.

För de medverkande konstnärerna och musikerna i Counterpointing agerar Cages användande av I Ching som inspiration i en konstnärlig process där det improvisatoriska står i centrum för genererandet av bilder och musik. Lisskulla Moltke-Hoffs bilder skapar en installation i rummet, men fungerar samtidigt som abstrakta partitur vilka musikerna läser av. De rör sig fritt i rummet och skapar musik utifrån de mönster, rytmer och fraseringar som bilderna genererar, eller bjuder kontrapunktiskt motstånd genom att gå emot impulser och former som finns i bilderna. I Counterpointing skapas så en dialog mellan det visuella och det musikaliska, där de fyra individuella medverkande stämmorna blir en sammanbunden helhet.

 

Den visuella delen av utställningen:

Hexagrammen - partitur

Svavel - film

Estela - en spelbar skulptur

Och en serie långa tuschteckningar, skisser på rispapper, som fungerar som mer traditionella partitur. (Visas på KHIMAIRA 17 januari kl 19 och 20)


Måndag 17 januari kl 19 och kl 20 genomför vi två konserter på KHIMAIRA på Sofiagatan 1, Lisskulla Moltke-Hoff ställer ut tuschteckningar, skisser, som musikerna tolkar.

Ett annorlunda material och rum än på TEGEN2.

February 7th Installation open to the public from 18-21.45

During spring 2022 KHIMAIRA offers 5 mini-residencies to five chosen musicians during 3-4 days.
They each one, in turn, gets to chose a collaborator to jointly create a mini project that gets a public presentation at KHIMAIRA.

The first pair:

ELLEN ARKBRO musician and
MAREIKE LEE visual artist

https://www.ellenarkbro.com

http://www.mareikelee.com/ l


20 februari Konsertföreställing

I en serie på 5 miniresidenser bjuds musiker in till källaren Khimaira att under 3-4 dagar samarbeta och experimentera med någon som de själva bjuder in. Tanken är att vi behöver komma ut ur pandemibubblan och möta varandra i nyfikenhet och lust igen.


Här bjöd Johan Arrias, saxofonist och klarinettist in Helene Berg, VJ som arbetar med animation och rörlig grafik.

Johan Arrias beskriver att han i Helene Bergs animerade verk har upplevt ett slags abstrakt solo-musik för ögat som kommunicerar med hans egen solo-musik för örat – ett slags ”gestalter” – sammansättningar av olika rörelser och texturer som antar ett "vara". Nu vill de tillsammans undersöka hur deras uttryck kan relatera till varandra i en duett mellan två medier/dimensioner/rörelser och utforska mötet av sina visuella respektive ljudande stämmor live.

https://johanarrias.se/about.html
https://www.createmotion.se/index.html