KHIMAIRA

COUNTERPOINTING at KHIMAIRA

Installation och filmer Lisskulla Moltke-Hoff
Katt Hernandez, Eva Lindal, Anna Lindal violiner


Visuell och musikalisk kontrapunkt är ett större samarbetsprojekt mellan konstnären Lisskulla Moltke-Hoff och musikerna Anna Lindal, Katt Hernandez och Biliana Voutchkova. På grund av den rådande situationen ersätts Biliana Voutchkova vid dessa framträdanden av Eva Lindal, violinist.

 

Vid projektets början för två år sedan använde sig Lisskulla Moltke Hoff av frågor till I Ching (Förvandlingarnas bok) inför det interdisciplinära arbete som gruppen stod inför. I Ching är det äldsta verket i kinesisk klassisk litteratur och i sin nuvarande form härstammar det från 200-talet f Kr. Boken baseras på principen att människan och den kosmiska och jordiska miljön utgör en växelverkande enhet, ett centralt verk i daoistisk och konfuciansk filosofi och används som en allmän visdomsbok. I Ching har som filosofisk visdomsbok attraherat både psykoanalytiker, författare, musiker och konstnärer. Boken erbjuder metoder för utforskandet av komposition, improvisation, slump och rörelse. Carl Jung använde I Ching som metod för att utforska det omedvetna och John Cage använde den som kompositionsmetod under större delen av sitt liv. Lisskulla Moltke-Hoff har använt I Ching som ett orakel utifrån frågor som varje deltagare i gruppen ställt. Tio hexagram (sexhörningar) utgör svaren till dessa frågor och bildar utgångspunkt för den visuella delen av samarbetet. Partituren har skapats utifrån lager av filmer, bilder och performances från Lisskullas tidigare arbeten. Musikerna relaterar till bilderna som ett rumsligt partitur som i en improvisatorisk akt ersätter den traditionella notskriften. Detta gäller också skulpturen Estela och filmen Svavel.

 

Kontrapunkt är en musikalisk teknik för att skapa mångstämmighet (polyfoni) genom att sätta samman flera helt självständiga stämmor. Den bygger ofta på att varje stämma har sin egen linje, sin röst, sitt uttryck. I det här konstnärliga projektet bildar det visuella också ett eget parti som bjuder motstånd och ger avstamp för de musikaliska stämmorna för att bilda en polyfoni. Musikerna skapar distinkta egna stämmor, samtidigt som de lyssnar in helheten - med varandra, bilderna och rummet.

 

Genom användandet av I Ching tillåts Lisskulla Moltke-Hoff gå tillbaka i sin konstnärliga praktik som sträcker sig över fem decennier. Med material som film, fotografi, textil, måleri och installation – utövar hon nu tvärkonstnärliga projekt i samarbete med musiker och dansare till en flerstämmig storyboard som i rummet formar ett abstrakt bildlandskap, och som avstamp för nya musikaliska tolkningar.

För de medverkande konstnärerna och musikerna i Counterpointing agerar Cages användande av I Ching som inspiration i en konstnärlig process där det improvisatoriska står i centrum för genererandet av bilder och musik. Lisskulla Moltke-Hoffs bilder skapar en installation i rummet, men fungerar samtidigt som abstrakta partitur vilka musikerna läser av. De rör sig fritt i rummet och skapar musik utifrån de mönster, rytmer och fraseringar som bilderna genererar, eller bjuder kontrapunktiskt motstånd genom att gå emot impulser och former som finns i bilderna. I Counterpointing skapas så en dialog mellan det visuella och det musikaliska, där de fyra individuella medverkande stämmorna blir en sammanbunden helhet.

 

Den visuella delen av utställningen:

Hexagrammen - partitur

Svavel - film

Estela - en spelbar skulptur

Och en serie långa tuschteckningar, skisser på rispapper, som fungerar som mer traditionella partitur. (Visas på KHIMAIRA 17 januari kl 19 och 20)


OBS FÖRANMÄLAN OBLIGATORISK

endast 6 personer i taget varje halvtimme

Anmälan per mail: info@khimaira.se


TEGEN2, Bjurholmsgatan 9B
Fredag 14 januari kl 17 - 20: Vernissagespelning
Lördag 15 januari kl 13 - 17: flera timmars framträdande under galleriets öppettider
Söndag 16 januari kl 13-17: andra musiker bjuds in för att spela i utställningen – på eftermiddagen
Det finns även inspelat material som är en del av konstinstallationen, som klingar när inte musikerna är närvarande.


Måndag 17 januari kl 19 och kl 20 genomför vi två konserter på KHIMAIRA på Sofiagatan 1, Lisskulla Moltke-Hoff ställer ut tuschteckningar, skisser, som musikerna tolkar.

Ett annorlunda material och rum än på TEGEN2.

OBS FÖRANMÄLAN - vi släpper bara in 6 personer kl 19 och 6 personer kl 20!

info@khimaira.se

Eva Lindal violin

Sofia Jernberg - Marcus Wrangö + Magnus Bunnskog - Leo Correia de Verdier - Tobias Wiklund


Mats Sandahl - Ryan Packard - Karin Hellqvist - Anna Christensson - Alexander Zethson

SECOND PART OF 3 SMALL PLACES FESTIVAL WILL TAKE PLACE AFTER ALL MARCH 5-6 


We have had to change the programm due to travel restrictions that dont allow our international guests to come to Stockholm this time...

6 (!) people will be allowed in to the live events and all concerts will be live-streamed. Booking - link below. We will post a link to the stream here and on facebook in advance. 

At TEGEN2 you can attend without a ticket and listen and participate outside. To listen, seated inside, you will have to have a ticket.


We have invited musicians based in Sweden and can offer you this beautiful program:


Friday March 5 

16:00 ONLINE STREAM ONLY: Anna-Kaisa Meklin - viola da gamba (online stream only!)
17:00 TEGEN2

Leo Correia de Verdier & Marcus Wrangö - electro acoustic live concert + inauguration of sound-art exhibition - Natasha Barrett & Magnus Bunnskog

MALONGEN 

19.30 Sofia Jernberg Voice solo

21.00 Tobias Wiklund trumpet and Mats Sandahl Double bass


Saturday March 6

TEGEN2

17.00 Ryan Packard Percussion solo

KHIMAIRA

19.30 Anna Christensson Piano and Karin Hellqvist Violin 

21.00 Alexander Zethson Piano


Khimaira, Sofiagatan 1

TEGEN2, Bjurholmsgatan 9b

Malongen, Nytorget 15

ONLY PRE-BOOKING - ONLY 6 (!) PEOPLE IN THE AUDIENCE PER CONCERT + LIVE STREAM

BOOK HERE

Festival passes:

1 day 150:-

2 days 200:-

Ticket single concert: 100:-

Live stream link with Swish number will be posted here and in the Facebook event in advance.

We would greatly appreciate all contributions from those watching (and listening) online!


ALL CONCERTS FROM 3 SMALL PLACES FESTIVAL in OCTOBER ARE NOW PUBLISHED ON KHIMAIRA VIMEO CHANNEL:

https://vimeo.com/showcase/7929173

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

LJUD AV KÄRL

Elsbeth Bergh

Anna E Weiser

Anna Gustavsson

Eva Kothe

BÄVER

Eva Lindal

Anna Lindal

Maj 2019 Improvisation med Klas Nevrin, Anna Lindal, Katt Hernandez, Ricard Österstam, Vilhelm Bromander

Första strofen av Czeslaw Milosz dikt Campo dei Fiori, läses av Jurek Hirschberg  och första satsen ur Chrichan Larsons Czarne Latawce, Lipparella spelar sept 2018

Peter Söderberg introducerar publiken till John Cages number pieces inför framförandet av ONE6 och FOUR7 juni 2018

Konstnärlig projekt- och mötesplats för grupper och individer - repetitioner, konserter, utställningar, föreställningar, seminarier och uppläsningar. Lokalen ligger i källaren på Sofiagatan 1 på Södermalm. Ett stort avlångt rum på ca 70 kvm med två flyglar samt ett kök och arbets- och mötesrum på 25 kvm.   

Biljettbokning och adress via kontaktsidan