PROGRAM

KHIMAIRA

projektplats

Sofiagatan 1

Inträde 100:-

Studenter 50:-

Söndagen 23 september kl 19 Lipparella

 

Program:

- Czarne Latawce (Svarta Drakar) av Chrichan Larson framförs av Lipparella

 

- Jurek Hirschberg berättar om "Traktater på vers" av Czeslaw Miłosz och läser en egen nyöversättning av dikten Campo dei Fiori.

 

PAUS

 

- Filmen "Campo di Fiori" (2012) av Michał Nekanda- Trepka med Czeslaw Milosz

 

- Chrichan Larson kommenterar Czarne Latawce

 

- Czarne Latawce framförs en andra gång!

 

 

"Campo di Fiori” av Czeslaw Milosz speglar en värld och en tid mot vilken jag riktat min uppmärksamhet under lång tid; andra

världskrigets Polen och massmordet på de polska judarna. Dikten spinner en tråd mellan avrättningen år 1600 av den neapolitanske matematikern och filosofen Bruno Giordano på ett torg i Rom, ”Campo di Fiori”, och tyskarnas slutgiltiga likvidering av Warszawaghettot i maj 1943. Jag har närmat mig varje ord i dikten, utforskat både ljudvärlden och det begreppsmässiga och härigenom försökt få den polska texten att ge musiken en del av dess gestiska karaktär; språkets ljud tas upp av musiken, ord och fraser blir byggstenar för musikaliska gestalter.

 

I någon mening utgör den barocka ljudvärld som är förbunden med ensemble ”Lipparella” en bild av den i tiden avlägsna händelse dikten vittnar om, Rom 1600. I kontrast till detta bär den musik instrumenten låter klinga däremot omedelbara spår av en tid som nyss svunnit.

 

”Czarne Latawce”, på svenska ”Svarta Drakar”, är en av flera möjliga läsningar av en karta, eller mönster, där musikaliska

parametrar och text distribuerats över en tidsaxel. Mönstret, som vid sin tillblivelse är tillräckligt komplext för att inte gå att överblicka, skapar ett antal delvis oförutsägbara scenarier inom vilka musiken, sången och texten möter varandra i givna situationer. Scenarierna kan vara mer eller mindre motsägelsefulla, enkla, sammansatta, tydliga, ibland ogenomförbara. Mönstret frambringar formelement som tillsammans utgör en instruktion för problemlösning.

 

Skrivandet av musiken, färdigställandet av partituret, kan i slutändan ses som försök att i en anda av fritt associerande förverkliga dessa olika situationer, en attityd jag funnit den enda möjliga i förhållande till det innehållsliga i texten."

Chrichan Larson