PROGRAM

KHIMAIRA

projektplats

Sofiagatan 1

Inträde 100:-

Studenter 50:-

KHIMAIRA - Sofiagatan 1

Måndag 11 juni kl 19 - insläpp från 18.45

Four6 och One7 av John Cage

 

framförs av:

 

Erik Peters och Lipparella:

(Kerstin Frödin blockflöjter

Louise Agnani gamba

Mikael Bellini kontratenor

Peter Söderberg teorb/luta

Anna Lindal violin)

 

 

Tolv olika klanger, trettio minuter utmätt tid, ett partitur med tidsramar för varje klanghändelse: Detta är allt vi har, allt vi behöver för att realisera John Cages musikverk One7 och Four6 . Klangerna återkommer genom verket; i olika antal.

Utöver klangerna: tystnad – tystnad som omgärdar verket, som skiljer klangerna från varandra, tystnad som klangen tränger upp ur, som klangen sjunker ner i.

Vilka är dessa klanger, hur låter de? Det går inte att säga på förhand, det överlämnas åt den enskilda interpreten att framställa, välja ut dem. Bara tolv klanger, men till synes obegränsade möjligheter. I detta verk kan alla tänkbara ljud ingå. (Peter Söderberg)

 

Inträde:100:-

Studenter: 50:-

 

Insläpp från kl 18.45 genom trapphuset